Dag van de stilte

Op zondag 25 oktober 2015, op de laatste zondag van oktober, vindt voor de vijfde keer de Dag van de Stilte plaats.
Het doel van deze jaarlijks terugkerende themadag is om de waarde en werking van stilte en innerlijke rust onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.
Iedereen die de stilte een warm hart toe draagt, wordt uitgenodigd om op de Dag van de Stilte een stilteactiviteit te organiseren. Er ontstaat zo een breed aanbod van een paar honderd stilteactiviteiten die door het hele land worden aangeboden aan mensen die graag stilte willen ervaren. Meer informatie:
www.dagvandestilte.nl 

Achtergrond

In onze Nederlandse samenleving hebben we te maken met een groeiend aanbod aan prikkels en daarmee afleiding, met name op het digitale gebied. Telefoons, i-pads en computers openen een wereld aan beeld, geluid, film en informatie. Maar ook op straat en in winkels komt er veel op je af: een overweldigende hoeveelheid keuzemogelijkheden in eten, drinken, kleren en speelgoed. Kortom, veel trekt onze aandacht. 

In de school is dit niet anders. Het allergrootste deel van de dag zijn we naar buiten gericht: op leren, op elkaar, op projecten. We vergeten vaak dat het ook nodig is om naar binnen te keren. Om contact te maken met onze gevoelens, gedachten, behoeften en wensen, onze innerlijke wereld. Om tot rust te komen.

Met dit project bieden we u als school, als leerkracht, een aantrekkelijk ‘instrument’ om de leerlingen te helpen aandacht te hebben voor hun innerlijke wereld en deze te ontdekken. We boren verschillende manieren aan om de innerlijke wereld te ontdekken: door de aandacht naar binnen te richten of naar buiten, door te bewegen, door de zintuigen te gebruiken, door te verbeelden en door onze antenne te richten. Zo kunnen leerlingen zelf ervaren welke manier hun het beste past.

Het ontdekken van de innerlijke wereld wordt al eeuwenlang beoefend. Vooral in religieuze en levensbeschouwelijke tradities zijn er wegen en paden uitgezet om mensen naar de stilte in henzelf te leiden. Misschien bent u bekend met gebed en christelijke meditatie? Ronddansende derwisjen? Zandmandala makende Tibetaanse boeddhisten? Misschien hebt u uw eigen wegen en paden ontdekt die naar stilte leiden: yoga, meditatie, mindfulness?
Voor de oefeningen uit dit project putten we onder andere uit al deze levensbeschouwelijke tradities. Ons doel is niet om leerlingen ‘in te leiden’ in een bepaalde levensbeschouwing, maar juist het kind bij zichzelf te brengen en innerlijke rust te laten ontdekken op zijn of haar manier. Alle gekozen en geschreven oefeningen hebben ditzelfde doel voor ogen. Voor ieder kind is immers de ingang tot stilte anders. De oefeningen zijn wat ons betreft verschillende wegen om te komen tot datgene wat al in het kind (en zijn/haar cultuur) aanwezig is. Of u in bepaalde oefeningen begrippen als ‘God’ en ‘gebed’ wilt verwerken, kunt u het beste zelf bepalen.
Verder is onze inzet dat door de oefeningen het concentratievermogen en het geheugen van de leerlingen verbeterd worden, waardoor leerprestaties geoptimaliseerd kunnen worden.

“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.”
Sören Kierkegaard

Stilte Flipover 

De term Stilte Flipover is om verschillende redenen gekozen.
Je kunt uit de voorgestelde oefeningen kiezen door de bladzijden ‘om te slaan’ als in een flipover. In ons drukke en soms hectische bestaan kunnen we ons overbelast voelen, en soms dreigen we te ‘flippen’. Door een stilteoefening te doen, gaat de dreiging om te flippen over. Ten derde lijkt onze geest soms een flipperkast. Er ontstaat een gedachte, die een andere gedachte of een emotie aanraakt /oproept, er rinkelt een bel, er gaat een lichtje branden. Met een moment van stilte kun je deze flipperkast tijdelijk een halt toeroepen.

 

Dolfijntje2Het symbool voor de stilteoefeningen van deze Stilte Flipover is een flipper, een dolfijn. Een dolfijn kan hoog springen, los komen van het water én de diepte induiken naar de stilte die er altijd is. Hij beweegt zich soepel en vrij. De bedoeling is dat leerlingen door middel van dit project speels, ontspannen en communicatief worden, net zoals een dolfijn!

Opbouw

In deze handleiding staan 80 verschillende stilte-, aandacht- en ontspanningsoefeningen beschreven, 40 voor de onderbouw en 40 voor de bovenbouw. 

Bij elke oefening staat

  • de tijd die de oefening ongeveer vraagt
  • waar je de oefening kunt doen 
  • wat je nodig hebt
  • het doel van de oefening 
  • de beschrijving van de oefening (instructie)

Er zijn 5 categorieën oefeningen die elk hun eigen kleur hebben: 

  1. Maandag – Bewegingsoefeningen: bewegingsoefeningen waarbij met aandacht en bewust bepaalde houdingen worden aangenomen.
  2. Dinsdag – Verbeeldingsoefeningen: verhalen of geleide meditaties waarbij de verbeelding wordt aangesproken. 
  3. Woensdag - Antenneoefeningen: oefeningen die hun oorsprong hebben in diverse levensbeschouwelijke bronnen of die openheid vragen voor het andere/de Ander, het spirituele.
  4. Donderdag - Zintuigoefeningen: oefeningen waarbij de aandacht voornamelijk naar buiten is gericht zoals het aandachtig proeven of het luisteren naar een klank.
  5. Vrijdag - Aandachtoefeningen: oefeningen waarbij de aandacht voornamelijk naar binnen is gericht, bijvoorbeeld de adem volgen, het observeren van gedachten en gevoelens.

Je kunt ervoor kiezen elke schooldag een oefening te doen van de aangegeven kleur/categorie. De week daarop kun je dan weer dezelfde volgorde van de categorieën aanhouden, maar 5 nieuwe oefeningen uit de categorie aanbieden. Bijvoorbeeld:
Maandag – Bewegingsoefeningen: 1e maandag ‘Aandachtig lopen’; 2e maandag ‘De zonnegroet’; 3e maandag ‘De rietstengel’, enzovoort.
Dinsdag – Verbeeldingsoefeningen: 1e dinsdag ‘Een bosverhaal’; 2e dinsdag: ‘Een strandverhaal’; 3e dinsdag ‘Glimlach ontspanning’, enzovoort.

Je kunt er ook voor kiezen een aantal weken dezelfde 5 oefeningen te doen of een paar dagen achter elkaar dezelfde oefening en na herhaling pas een nieuwe aan te bieden.

Stilte… 
Om rust te midden van onrust te ervaren, 
om alert en toch ontspannen te zijn, 
om zicht te krijgen op je (voor)oordelen,
om niet meegesleept te worden door emoties,
om je niet te verliezen in alles wat er op je afkomt,
om in balans, in evenwicht te zijn,
om eenheid in verscheidenheid te ervaren,
om verbondenheid te voelen,
om te leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst,
om open en helder in het leven te staan,
om met meer intensiteit en vreugde te leven,
om te leven vanuit inspiratie en creativiteit,
om te luisteren naar anderen,
om te luisteren naar jezelf,
om te weten wat je werkelijk wilt,
om te ontdekken wie je bent…

Wat is Stilte Flipover?

De Stilte Flipover is een praktisch aanbod van korte oefeningen voor elke dag. De oefening helpt kinderen om van buiten naar binnen te keren, rustig te worden en hun stille zelf te ontdekken. De Stilte Flipover bestaat uit 5 x 8 oefeningen voor de bovenbouw en 5 x 8 oefeningen voor de onderbouw.

Interview

Stilte Flipover interview

Hoe werkt deze site?

Youtube v1